Розваги для пластунів

Хода двійками

Ряди з паристим числом дівчат. Дівчата стають парами, звернені до себе, беруться за рамена. Одна одній стає на ноги. На знак пари йдуть у напрямі лінії, віддаленої не більше 20 кроків. Одна дівчинка у парі йде-назад, а друга вперед; коли перша йде назад правою ногою, то друга лівою вперед. Виграє ряд, що скорше дійде до лінії.


Біг двійок

Двійки стоять, звернені обличчям до себе, а раменами у напрямі ходи. Хід починає одна у парі правою, а друга лівою ногою. Ідуть, ставляючи крок, а опісля досуваючи другу ногу. Коли досягнуть мети, повертаються до ряду тим самим способом, доторкають наступну пару, і та йде тим способом.


Заячий біг

Дівчата у рядах. Перша у ряді стає на руках і ногах. Опираючись на руках, підскакує, підгинаючи зігнені в колінах ноги до переду. Так скачедо мети і тим способом теж повертається до ряду і ударяє наступну. Тоді та біжить. Виграє ряд, що перший закінчив біг.


Круглі

Перед кожним рядом у віддалі 15 кроків (віддаль опісля можна збільшувати) предмет, який можна звалити. Біля нього суддя, що числить пункти і відкидає м'яч. Перша у ряді має м'яч і кидає його у напрямі предмету так, щоб він котився по землі і перекинув цей предмет. Якщо перекине, то ряд дістає два пункти. Виграє ряд, що перший осягне 20 пунктів або в означеному часі осягне найбільше пунктів.


Бий мяч

Те саме проводимо з двома м'ячами, значить замість предмету є другий м'яч. Коли його вдариться так, щоб він котився дальше, тоді ряд дістає два пункти. Коли він покотився лише вбік, тоді одержує лиш один пункт.


Автові змагання

Дівчата сидять рядами. В кожному ряді рівне число дівчат. Перші у всіх рядах дістають назву авта, напр., запорожець, другі іншу. 20 кроків перед рядами лінія. Провідниця викликає назву авта. Тоді всі із тою назвою біжать до лінії і назад до ряду.
Першій зачисляється 4 пункти, другій 2, третій 1 пункт.


Змаг князів

Те саме, тільки надається імена князів чи інші назви, пов'язані з темою сходин.


Змаг звірів

Те саме, лиш дівчата дістають назви звірів і мають у бігу їх наслідувати (напр., зайця - скаче на руках, підкидаючи ноги, слона - хід у розкроку і хитання хоботом-рукою ліворуч і праворуч, когута - на одній нозі, собаки - на руках і ногах і т.д.).


Ловля на весло

Одна ловить, усі тікають. Коли досягне котрусь - ця мусить видумати інший спосіб ловлі і всі мусять прийняти його, напр., ловить ходячи, скачучи на одній нозі і т.п.


Здобування здобичі

На площі знаходяться дві рівної величини групи дівчат. Кожна група стоїть поза своєю лінією, на краю площі. Площа поділена посередині лінією. На лінії лежать хустинки - це здобич. Хустинок має бути на половину менше, ніждівчат, що граються.
На свисток усі біжать до середущої лінії і стараються добути якнайбільше здобичі. Одній не вільно брати більше, ніж одну хустину. Виграє група, що здобула більшу кількість хустинок.


Люди праці

Одна із дівчат має відгадувати. Всі інші домовляються, якими ремісниками вони будуть. Тоді кличуть її і кажуть: "Ми були в країні дня". Вона питається: "А кого ви там бачили?" Вони відповідають: "Людей, що працювали". Тоді вона питається: "А що вони робили?" У відповідь дівчата рухами наслідують працю домовлених ремісників. Дівчина має вгадати, і коли вгадає влучно, всі втікають, а вона ловить. Зловлена стає тою, що питається.


Місяці

Посередині поміж двома лініями стоїть дівчина (віддаль між лініями 10-15 м.). Вона викликає назву одного з місяців. Дівчата, які родилися в цьому місяці, мають перебігти поміж лініями, а вона ловить їх. Зловлена стає її помічницею. Гра продовжується, поки не залишиться одна дівчина. Вона виграє.


Телефон

Дівчата стоять у відкритому колі групами по 3-5 дівчат одна за одною. Одна дівчина не має групи. Вона бігає навкруги кола. Коли вдарить останню із одної групи, ця зараз передає удар, як по телефонічному дроті, а він переходить від останньої до першої в групі. Тоді ціла група біжить навкруги кола і уставляється на попередньому місці. Та, що надавала, старається зайняти місце одної із групи, а та, що залишилася без місця, починає знову надавати.


Перегони з природними перешкодами

Дві групи рівної кількості уставляються рядами. На знак перші вибігають і мусять у бігу побороти різні перешкоди, напр.: перелізти через пліт, перескочити рів, перейти річку по камінцях, перелізти через копицю сіна. Опісля вертаються до своєї групи і вдаряють наступних, які знову мусять побороти ці перешкоди. Виграє група, що перша закінчила біг. Не треба давати забагато перешкод, щоб дівчат не перемучити. Траса бігу не повинна бути довша 40-50 м.


Перегони тунелями

Дві групи дівчат уставляються гусаком. Усі стоять у великому розкроці, творячи в цей спосіб тунель. На свисток останні повзуть тим тунелем допереду і там стають знову у розкроці. За останніми повзуть передостанні і т.д., аж усі перейдуть тунель. Виграє група, що перша закінчила повзання через тунель.


Двобій когутів

Два ряди дівчат стають напроти себе. Стають на одній нозі, руки сплетені на грудях. Скачучи на одній нозі, стараються поштовхами рамен вивести свою противницю з рівноваги. Котра стане на дві ноги або лиш діткнеться землі ногою чи рукою, виходить із гри.


"Петре, де ти?"

Дівчата, взявшися за руки, стають колом. Дві дівчини йдуть до середини, їм зав'язують очі. Одна з них ловить, адруга утікає. Ця, що ловить, час до часу питається:
"Петре, де ти?", а друга мусить відповісти: "Я тут". Коли зловить - дівчата міняються.


Шукання черевика

Дівчата сидять по-турецьки в крузі. Посеред круга черевик. Дві дівчини із зав'язаними очима шукають його, повзучи. Котра знайде, розв'язує хустину на очах і вдаряє нею одну в крузі, і та йде на її місце шукати черевика.


Змагові ігри

Дівчата поділені на групи. У всіх групах однакове число дівчат. Кожна група має відбиванковий м'яч. Групи уставляються гусаком одна біля одної.
Дівчата стоять у розкроці. Перші мають м'яч і передають його понад голову другим, ті - третім, і т.д. Останні повертають м'яч до перших, передаючи його поміж ногами. Коли м'яч доходить до першої, вона подає його понад головою другій, а сама біжить чимскоріше на кінець. Гра продовжується поки всі дівчата не будуть першими. Виграє група, що перша


Гадючий біг

Дівчата поділені на групи, установлені гусаком, держать одна одну за пояс На даний знак біжать отак тримаючись до означеного предмету (прим., стовпик, крісло), оббігають його, не розриваючи гусака, і повертаються на своє місце. Коли гусак розірветься, тоді мусять получитися, і біг продовжують.
Усі групи мусять оббігати визначений предмет у тому самому напрямі.


Перескакування

Дівчата стоять у рядах, одна за одною. На даний знак перші у рядах відбігають 4 кроки перед ряд, клякають, приклонюючись до землі. Тоді другі у рядах забігають, перескакують їх у розкроці, біжать ще 4 кроки і приклякають таким же способом. Тоді вибігають треті і т.д. Виграє ряд, що перший закінчить змаг.


Відбиванка у колі

Дівчата у групах з однаковим числом. Кожна група уставляється у колі. Кожне коло має відбиванковий м'яч. На даний знак дівчата починають подавати у колі м'яч відбиванковим способом. Кожна дівчина, що подає м'яч, голосно подає число подачі. Приклад: перша каже "один", друга - "два" і т.д. М'яч не вільно опустити на землю, ні зловити в руки, а лиш подавати. В разі перерви у подаванні треба починати числити з початку. Виграє група, що досягла скоріше 20. Числити можна теж на час.


Відбиванка сидячи

Грається як попередньо, лиш сидячи в якій-небудь позиції, приміром, по-турецьки.


Біг у колі

Дівчата поділені на кола з однаковим числом, сидять. Кожна дівчина має своє число.
Провідниця викликає число. Дівчата у кожному колі із тим числом встають, оббігають коло найскоріше і сідають на своє місце. Виграє група, в якій дівчина із викликаним числом найскоріше повернулася на своє місце. Числити можна на пункти, наприклад: хто досягне наискоріше - 7 пунктів, або теж на час, наприклад: хто буде мати більше пунктів у двох хвилинах.


Найдовший крок

Дівчата стоять рядами. Кожний ряд має свого суддю. Усі у ряді по порядку роблять кроки, числячи їх до визначеної віддалі. У кожному ряді зчисляється кроки. Виграє ряд, що зробив найменше кроків; Кроки числяться лиш в одному напрямі.


Перескакування через шнурок або дручок

Дівчата у рядах. Перша і друга тримають шнур у висоті кісток і біжать з ним на кінець ряду. Під час бігу усі інші дівчата в ряді перескакують через шнурок. Коли ці дві добіжать до кінця ряду, перша лишається, а друга біжить на початок ряду, подає кінець третій, і вони знову біжать на кінець ряду, тримаючи шнурок на висоті кісток, а всі інші перескакують його, і такдалі. Виграє ряд що найскорше закінчив біг.


Подавай м'яч

Дівчата у рядах одна за одною. У кожному ряді однакове число дівчат. Перша у ряді подає м'яч вправо правою рукою. Остання біжить з м'ячем на початок ряду і знову подає м'яч. Передавати можна лиш правою рукою. Інший варіянт гри: те саме, лиш подавати лівою рукою.


Хто скоріше

Групи стоять у рядах. 20 кроків перед кожним рядом лежить шнурок, зав'язаний у формі кола. На знак перші у рядах вибігають туди, беруть шнур із землі, вкладають через голову і кладуть на землю. Тоді знову підносять його, не рухаючись із місця, переносять через голову і знову кладуть на те місце, звідки взяли. Тоді біжать до ряду, вдаряють других у ряді, ті з черги біжать і роблять те саме.


Біжи, як бузько

Дівчата у рядах. У віддалі 20 кроків перед ними лінія. Перші й рядах, тримаючи в правій руці ліву ногу, на правій скачуть до лінії. Там міняють ноги і скачуть на лівій назад до ряду. Там доторкають наступних. Тоді ті скачуть таким же способом. Виграє ряд, що перший закінчив біг.


Посувай м'яч головою

Дівчата у рядах. Перші у рядах, ідучи на руках і ногах, посувають м'яч головою до означеної мети (10 кроків). Тоді беруть м'ячу руки і кидають його другим у рядах, а самі йдуть на кінець ряду. Ряд, що перший закінчить, виграє.


Посувай м'яч тунелем

Дівчата стоять у рядах у розкроці. Останні у ряді мають м'яч. Вони лізуть поміж ногами дівчат у ряді, посуваючи м'яч головою. Коли вже перелізли весь "тунель" допереду, стають перед рядом і передають м'яч понад головою на кінець. Тоді остання починає знову перелазити з м'ячем допереду. Виграє ряд, що перший закінчив перегони.


Подавай м'яч кошівковим способом

Одна з дівчат стає 10 кроків перед рядом і подає м'яч кошівковим способом - перед грудьми, напрямлюючи на груди першої дівчини у ряді. Ця ловить м'яч тим способом, відкидає його і біжить на місце першої і т.д. Ряд, що перший закінчив, виграє.


Біг на чотирьох

Всі в рядах однакового числа. Перша у ряді йде на чотирьох до означеної мети, обертається і таким самим способом вертається до ряду, доторкає наступну і йде на кінець ряду. Тоді друга починає біг.


Сірий Вовк

На землі креслимо велике коло - межу. Один гравець стає сірим вовком.
Він присідає до землі посередині кола.
Всі інші грачі в колі. Вони обступають вовка, нахиляються і вдають, ніби рвуть горіхи, примовляючи:
Я рву, я рву горішечки,
Не боюся вовка анітрішечки.

Вовк гаркотить, схоплюється на ноги і старається зловити здобич. Діти вибігають поза коло. Кого доторкне рукою у середині,кола, той стає вовком. Неможна вовкові вибігати з кола. Якщо вовк нікого не зловив,залшиаєТься у своїй ролі, гра повторюється.


Залізний ключ

Гравці стоять в крузі. Лічилкою вибирають вовка. Всі обступають вовка і беруться за руки. Вовк старається чимскорше вирватися з круга, налягаючи грудьми, поки не розчепить чиїхось рук. Коли йому це вдасться зробити, втікає до наперед визначеної границі, а діти стараються його зловити. Той, хто доторкнеться вовка перед границею, стає вовком. Якщо, вовк втече за границю, іншого вовка обирають лічилкою.
Не можна пролазити попід зчеплені руки, розчіпати їх руками, ловити вовка за межею.


Бобер

Гра відбувається на великому терені, порослому кущами.
Один гравець - бобер, другий мисливець, решта - пси-хорти. Бобер ховається між кущами в лісі, а мисливець ставить хортів спинами до лісу, щоб не бачили, куди побіг бобер. Коли бобра не видно, мисливець гукає:

Ой ти старий бобре,
Заховайся добре,
Бо я хорти маю,

На поле пускаю.
На кінець кричить:


"Хорти, до лісу!"

Хорти повертаються та біжать шукати бобра. Якщо бобер запримітить, що хорти його не бачать, вибігає і ховається в іншому місці. Хорт, що зловив бобра, стає на його місці, а той, що був бобром, стає мисливцем. Терен гри має бути чітко окреслений. За межі терену вибігати не вільно.


Хто скорше

Роздаємо дітям по 10 скріпок для паперу. На знак новаки мають утворити з них ланцюжок. Хто зробить першим, дістає точку. Далі гравці чимскорше роз'єднують скріпки. Не можна ламати і розгинати скріпки.

"Відгадай-но"

Учасники: довільне число гравців.
Виряд: сірники, намистинки, гудзи різних кольорів, форм, розмірів, зерна чи сухі плоди рослин.
Ниточки довжиною 2-5 см, дрібні камінчики. 10-12 предметів з наявних (за вибором) купкою кидають з невеликої висоти на стіл чи аркуш паперу. При падінні предмети складаються в найрізноманітніші зображення. Слід "впізнати" ці зображення.


"Аргументація"

Учасники: довільне число гравців.
Виряд: набір (в межах 20-ти) картинок із зображенням різних предметів.
Один з гравців вибирає будь-яку картку, розглядає її, нікому не показуючи, і, поклавши зображенням вниз, запитує інших:
"На що це схоже?". Кожен з гравців дає свій варіант відповіді. А після того ведучий показує картку і пропонує аргументувати кожному свій варіант.
Наприклад. На карточці зображена книга, а варіанти схожостей:
огірок, двері, місяць. Аргументація: в огірку багато зерняток, а в книзі багато сторінок; двері можна відкрити і книгу, теж; місяць освітлює вночі шлях, а книга освітлює шлях до пізнання...


"Малюнки по колу".

Учасники: не менше 4-5 гравців.
Виряд: чисті аркуші паперу, олівці чи фломастери.
Кожен з гравців отримує аркуш і олівець. За сигналом виховника починають малювати. Через 1-2 хв. За умовним сигналом кожен з гравців передає свій аркуш сусіду праворуч. Протягом 1-2 хв. Всі продовжують розпочаті малюнки, а потім знову за сигналом передати їх далі. І так до тих пір, поки кожен не отримає розпочатий власний аркуш з малюнком (аркуші попередньо помітити). Можна поговорити про те, якими були їхні задумки і які стались зміни під час гри.


"Дивовижні перетворення"

Учасники: довільне число.
Виряд: геометричні фігурки різних розмірів, кольорів, ґудзики, сірники, дрібні камінці, нитки, клаптики тканини тощо, аркуші з абстрактними плямами. Діти отримують аркуші з намальованими абстрактними формами - плямами (однією чи кількома). За допомогою фігур та інших наявних матеріалів кожен складає свою картину - зображення. Детал.і можна й домальовувати. Варіант: повністю домалювати зображення і скласти про це розповідь.


"Кольорові розповіді"

Учасники: довільна кількість.
Виряд: 8-10 квадратів різних кольорів.
Виховник розміщує в довільній послідовності кольорові квадрати і, опираючись на асоціації, гравці складають розповідь, казку (спочатку всі разом, а наступного разу - кожен складає свою оповідь).


"Уяви"

Завдання: уявити якусь ситуацію, відчуття і описати їх словами чи зобразити на папері. Наприклад:
1. Уяви, що ти можеш записати свої улюблені звуки на магнітофон. Опиши, як вони звучать.
2. Уяви, як звучить м'яка, пухнаста хмаринка.
3. Уяви і зобрази звук солоного огірочка.
4. Вигадай свій власний звук.
5. Уяви, який має вигляд сміх, краса, брехня, щастя.
6. Уяви обід із своїх улюблених страв.
7. Який смак у сонячного світла?
8. Як пахне місячне світло? А твоя улюблена телепередача?
Вигадай запах, який, крім тебе, ніхто не знає.
9. Що ти відчуваєш, коли торкаєшся веселки, до товариша, до щастя, до мами?


"Я люблю себе за те..."

Суть гри в тому, що дитина називає якості, які їй подобаються в собі, якими вона задоволена; вчинки за які її хвалять і вчинки, від яких вона отримує задоволення.

"Неначе..."

Запропонувати новакам завдання:
а) підійти до стільця і роздивитись його, неначе це - царський трон, невідома дуже гарна квітка, копиця сіна, акваріум з рибками, вогнище, величекзне дерево і т.д.;
б) передати один одному книгу. Неначе це - бомба, цеглина, шматочок смачного пирога, кришталева ваза, квітка кульбаби...;
в) взяти зі столу нитку, неначе це - змія, намисто з бісеру, гаряча печена картоплина, тістечко-бізе;
г) пройти по намальованій крейдою лінії, неначе це - канат, широка дорога, вузька стежина в горах чи вузький міст через річку;
д) прогулятись по "начебто" багатолюдній вулиці, як солдат, як дуже стара людина, як "чванько", як балерина, як манекенниця, як людина, якій дуже тиснуть черевики...


Тінь

Двоє дітей ідуть по дорозі через поле: одна дитина попереду, друга на два-три кроки позаду. Друга дитина - це "тінь" першої. "Тінь" повинна точно повторювати всі дії першої дитини, яка то зірве квітку на узбіччі, то нахилиться за гарним камінцем, то пострибає на одній нозі, то зупиниться і приглянеться вдалину тощо. Завдяки повторенню рухів першої дитини друга позбувається тілесної скутости.


У магазині дзеркал

У магазині стояло багато великих дзеркал. Увійшов чоловік, на плечі у нього була мавпочка. Вона побачила себе в дзеркалах і подумала, що це інші мавпочки, і стала корчити гримаси. Мавпочки відповіли їй тим самим. Вона пригрозила їм кулаком - і їй з дзеркал пригрозили; вона тупнула ногою - всі мавпочки тупнули ногою. Що не робила мавпочка, всі точно повторювали її рухи.
Гра допомагає учасникам розслабитися, зробити поведінку спонтанною.


Протилежні рухи

Діти шикуються в дві лави, одна навпроти одної (або ж одне навпроти одного в парах).
Під музику на початок кожного такту друга лава виконує рухи, протилежні рухам першої.
Якщо перша лава присідає, друга підскакує, і т.ін.
Гра дозволяє подолати руховий автоматизм, виховує сміливість діяти за власною спонукою.


Дракон кусає свій хвіст

Гравці стоять один за одним, тримаючись за талію того, хто стоїть попереду. Перша дитина - це голова дракона, остання - кінчик хвоста. Перший гравець намагається схопити останнього - дракон ловить свій хвіст. Всі інші діти чіпко тримаються один за одного. Якщо дракон не впіймав свого хвоста, то ролі змінюються.
Гра викликає емоційне збудження, бадьорий настрій.


Сова

Діти обирають ведучого - сову, яка сідає в гніздо і спить. У той час діти починають бігати і стрибати. Потім ведучий говорить: "Ніч!". Сова розплющує очі і починає літати. Всі гравці відразу повинні завмерти. Хто поворухнеться або засміється, стає совою, і гра продовжується.
Гра відволікає від гнітючих переживань, повертає добрий настрій.


Річка

У грі беруть участь дві групи дітей. На підлозі позначаємо нешироку річку. До неї підходять по одному з кожної групи і пробують її перестрибнути. Хто перескочив, повертається до своєї групи, хто ні - переходить у сусідню.
У котрій групі під кінець гри залишиться більше дітей, та й виграла.
Гра виховує сміливість, впевненість у власних силах.

***

"Весела Абетка" - складова великого сайту "Українське життя в Севастополі".
Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ.