УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО
УРОК

І клас

3вуки і букви. Склад. Наголос. Перенос слів.
Власні і загальні назви.

1. Прочитай слова. Підкресли голосні букви, поділи на склади.
Козак, гетьман, лицар, магнат, осавул, булава, бунчук, отаман, запорожці, кошовий, байдак.

2. Прочитай. Запиши прізвища гетьманів в алфавітному порядку.
Дмитро Вишневецький, Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Іван Сулима, Данило Апостол, Кирило Розумовський, Іван Скоропадський.

3. Прочитай уривок із народної пісні. Спиши. Підкресли букви, які позначають два звуки.

Ой на горі та женці жнуть,
А попід горою,
Попід зеленою
Козаки ідуть.
Попереду Дорошенко
Веде своє військо,
військо запорізьке
Хорошенько.
А позаду Сагайдачний...

4. Спиши. Підкресли слова, у яких звуків більше, ніж букв.
Максим козак Залізняк,
Козак з Запорожжя.
Як поїхав на Вкраїну –
Як пишная роза.

5. Прочитай уривок із народної думи. Підкресли букви, які позначають м’які приголосні звуки.
То пан Хмельницький,
Житель Чигиринський,
То він ночей не досипає.
Коло Случі-річки ляхів і жидів доганяє.

6. Спиши слова, поділяючи їх для переносу:
Україна, вільна, гетьман, гусари, грамота, трофеї, сотник, козацькі, запорізьке, турецький.

7. Прочитай. Випиши з тексту двоскладові слова. Познач склади дужкою.
Козаки мали за столицю Січ. Це було розчищене серед лісу або укріплене частоколом місце. На ньому козаки зводили селище.

8. Прочитай уривок з народної пісні. У виділених словах знайди спільний звук. За допомогою яких букв позначено цей звук?
Ой ішли наші славні запорожці
та — попід Бугом-рікою,
Ой широкою та глибокою,
Гей, та понад лиманами.

9. Прочитай. Спиши. Підкресли в словах наголошені склади.
Запорізька Січ являла собою грізну неприступну фортецю.
Дмитра Вишневецького вважають першим козацьким гетьманом.

10. Спиши. Підкресли слова з м’яким знаком. Поясни їх правопис. Зроби звуко-буквений аналіз слова гетьман.
Гетьман Богдан Хмельницький рішуче повів козацьке військо до боротьби за волю народу і рідної землі.

11. Прочитай. Випиши букви, якими ми позначаємо дзвінкі приголосні звуки.
Про Богдана Хмельницького склав народ наш пісні. Його прославили письменники у віршах, оповіданнях і легендах.

12. Спишіть речення. Підкресліть слова, що означають назви предметів.
Козаки розорювали степову цілину, сіяли жито, будували житло, займалися риболовством, мисливством, торгівлею.

13. Спишіть речення. Підкресліть слова, які виражають ознаки предметів.
Запорозькі козаки були сміливими, дисциплінованими, витривалими, гордими і вільними людьми.

14. Прочитайте, випишіть слова, які означають дію предметів.
Рушив Сагайдачний з військом під Хотин. Спочатку козаки відбивали атаки турків, а потім самі перейшли до наступу. Сміливо переслідували вони ворога, прорвалися майже до наметів султана і завдали неприятелю великої шкоди.

15. Прочитай, поясни вживання великої букви.
Петро Сагайдачний родом із Самбора, навчався в Острозі на Волині. Належав до дуже освічених людей свого часу.


2 клас

1. Прочитайте. Випишіть споріднені слова.
а/ У той час великий вплив на запорожців мав полковник Війська Запорозького Іван Сірко.
б/ Гетьманство Петра Сагайдачного було не дуже тривалим, але досить плідним. Гетьман суворо дотримувався гетьманських прав і обов’язків.

2. Спишіть. Розберіть за будовою виділені слова.
Після обіду лунали козацькі пісні, думи. І козаки подумки линули до рідної хати, до неньки.

3. Спишіть. До виділених слів доберіть споріднені.
Улюбленою їжею козаків була каша.

4. Прочитай. Спиши. Підкресли іменники.
Козакам були властиві добродушність, безкорисливість, щедрість, схильність до щирої дружби.
До слова щедрість доберіть споріднені слова.

5. Прочитай. Спиши. Підкресли слова, які означають власні назви.
У Глухові, у місті,
в усі дзвони дзвонять.
Та вже наших козаченьків
на “лінію” гонять.
У Глухові вогні горять,
у Полтаві димно.
На могилі гетьман Скоропадський стоїть –
Геть там його видно.
Знайди в тексті споріднені слова.

6. Доберіть загальну назву до кожної групи власних назв і запишіть.
а/ Дмитро Вишневецький, Петро Сагайдачний, Іван Скоропадський, Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко – ...
б/ “Гей, там на горі січ іде!,” –
“0й на горі та женці жнуть”, “Ой як крикнув же та козак Сірко” – ... в/ Глухів, Полтава, Чигирин, Запоріжжя, Чернігів, Львів – ...
Слова для довідок: міста України, гетьмани, народні пісні.

7. Прочитай вірш. Спиши. Підкресли іменники із залежними словами.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну
Гей, гей, розвеселимо.

8. Прочитай. Знайди іменники і визнач їх рід.
а/ Надвечір Сулима побачив, що з моря, назустріч чайкам, виринають вітрила турецької галери. Щоб не видати себе, гетьман поставив чайки так, що вони сховалися в сяйві призахідного сонця /Кащенко/.
б/ Із Запорозької Січі розливаються воля і козацтво на всю Україну.

9. Прочитай. Визнач рід іменників. 3апиши ці іменники у множині.
Запорожець, козак, гетьман, лицар, отаман, гусар, осавул, писар, кожух, жупан.

10. Прочитай. Випиши іменники, визнач їх закінчення.
Мазепа був справжнім патріотом українського народу. Народ у своїй теплій симпатії творив довкола його постаті зворушливі легенди /І. Борщак/.
11. Прочитай. Випиши сполучення іменників з прикметниками. У дужках запиши питання до прикметника.
Гетьман Сагайдачний був людиною залізної волі, широких поглядів, рідкісної проникливості та безмежної відданості державі /Д.Яворницький/.

12. Спиши. Підкресли прикметники і визнач їх рід.
а/ Іван Мазепа був для кожного українця зразком грамотної та культурної людини /За В.0.Мисан/.
б/ Богдан Хмельницький – найвідоміший із гетьманів війська запорізького /В.О.Мисан/.
в/ Петро Сагайдачний був людиною великого духу, відважною, обережною і небагатослівною /В.О. Мисан/.

13. Випиши дієслова і визначи їх час.
Якою б не була погода, козаки кожного куреня вставали до схід сонця і бігли на річку купатися, потім снідали /С.Корнієнко/.

14. Прочитай вірш. Знайди дієслова. Визнач їх час. Підкресли дієслова неозначеної форми.
Ой по нашій Україні
То не води грають сині,
Не шумить так гай –
То козацтво йде завзяте
Волі-долі здобувати,
Боронити край.

15. Спиши. Визнач корінь в споріднених словах.
Козак, козацький, козакувати, козацтво, козаччина, козачок.


3 клас
Мова і мовлення.

1. Послухайте текст. Підготуйтесь його прочитати виразно. Спишіть останній абзац. Слова його розберіть за частинами мови.
За часів Петра Сагайдачного розгорнулося українське відродження. Новий дух вступив в український народ. Почув він свою силу, що може чогось добитись і свого оборонити.
Виступили талановиті сили письменські. Було організовано Академію. Ширились школи, друк /За М.Грушевським/.

2. Прочитайте вірш. Вивчіть напам’ять. Запишіть із пам’яті.
Гей ви, запорожці,
вітер в чистім полі,
научіть нащадків
так любити волю.
Гей ви, козаченьки –
Спомин з м’яти-рути,
научіть минулу славу повернути /Вадим Крищенко/.

3. Прочитай текст. Визнач тип тексту.
Втікачі називали себе козаками, тобто вільними людьми. Січовики були сміливими, дисциплінованими, витривалими, гордими і вільними людьми /С.Корнієнко/.

4. Спишіть речення. Слова розберіть за частинами мови. Запорозьку піхоту вважали найкращою в Європі.

5. Прочитайте хором вірш. За що уславляє поет запорозького отамана?
Наш отаман Гамалія,
Отаман завзятий
Забрав хлопців та й поїхав
По морю гуляти,
По морю гуляти,
Слави добувати,
Із турецької неволі
Братів визволяти
/Т. Шевченко/.

6. Прочитай текст. Дай йому заголовок.
Ніколи козаки не мали такої сили і слави, як за Сагайдачного. Це був чоловік великого духу. У битві був перший. Коли приходилось відступати – останній. В усіх своїх походах на татар, турків був щасливий – перемагав на суші і на морі
/3а М. Грушевським/.

7. Спишіть. Підкресліть головні члени речення.
а/ Чужинці загарбали всю Україну.
б/ Військове життя козаків підпорядковувалося суворій дисципліні.
в/ На стороні українського народу стояла, як його щит і меч, козаччина.
До виділеного слова підібрати споріднені слова.

8. Прочитайте. Спишіть. Підкресліть однорідні члени речення.
а/ Козаки носили полотняні сорочки, широкі шаровари, чоботи, свити, жупани, кожухи.

9. Спишіть. Підкресліть іменники, визначте їх рід, число і відмінок.
Гетьман був верховною владою і головою української держави. Гетьмана обирали на козацькій раді. Голосували козаки підкиданням шапок угору /О.Апанович/.

10. Прочитайте. Спишіть. Підкресліть звертання. Які слова стали приказкою?
Діти, ви є нащадками славних українських козаків. Тож любіть Україну, шануйте її народ. Хай кожен із вас, дорогі сини і доньки, своїми вчинками і добрими справами доведе, що козацькому роду нема переводу!

11. Від поданих іменників утворити прикметники: добродушність, безкорисність, товариськість,чесність, вірність.

12. Подумайте, чи можна назвати спільнокореневими слова сміливий, хоробрий, відважний. Доберіть до кожного з них слово, яке б відповідало на питання хто? і запишіть парами:
наприклад: хоробрий козак, ...

13. До іменників бій, хоробрість, Батьківщина добери з дужок і запиши синоніми /сміливість, Вітчизна, баталія, мужність, битва/.

14. Списати. Визначити відмінок, рід і число іменників.
Іван Богун – великий воїн
і патріот козацької землі.
Іскривсь його талант військовий
І славили полковника пісні.

15. Списати. Перше речення розібрати за частинами мови. Визначити відмінок іменників.
Козак – герой народу України.
Козакувати – справа не проста.
Коли державу відбудуєм незалежну,
Красою слава запалає золота.

16. Прочитати. Списати. Підкреслити однорідні члени речення.
Рада козацька вирішувала все:
Разом гетьманів на ній вибирали.
Розум, відвагу, порядність – ось це
Радо орли-козаки шанували.

17. Прочитати приказки, пояснити, як ви їх розумієте.
Списати, підкреслити споріднені слова.
Козацькому роду нема переводу.
Куди козака доля не закине, все буде козак.
Не журися, козаче, нехай твій ворог плаче.
Щирий козак ззаду не нападає.

Валентина ШЕПІЛЬ,
учитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №19
м. Суми.

"НАРОДОЗНАВСТВО" – всеукраїнський фольклорно-етнографічний часопис.

"Весела Абетка" - складова великого сайту "Українське життя в Севастополі".
Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ.