Є тільки один ідеал довершеності,
перед яким схиляються всі народності:
це ідеал, що його дає нам християнство.

К. Д. Ушинський

К О Д Е К С
ВАРТОСТЕЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ВИХОВАННЯ

(за О. Вишневським)

Абсолютні, вічні вартості та іх антиподи

ДОБРО
ЗЛО
віра
надія
любов
доброта
чесність
справедливість
щирість
гідність
милосердя
прощення
досконалість
краса
свобода
нетерпимість до зла
великодушність
оберігання життя
мудрість
шляхетність
СУМЛІННЯ
ПРАВДА
зневіра, атеїзм
безнадія
ненависть
жорстокість
нечесність
несправедливість
лукавство
самоприниження
байдужість
злопам'ятність
недолугість
потворність
неволя
пристосуванство
бездушність
вбивство
безглуздя
підлість

Основні національні вартості

Українська ідея.
Державна незалежність України.
Самопожертва в боротьбі за свободу нації.
Патріотизм, готовність до захисту Батьківщини.
Єдність поколінь на основі віри в національну ідею.
Почуття національної гідності.
Історична пам'ять.
Громадська національно-патріотична активність.
Пошана до державних та національних символів, до Державного Гімну.
Любов до рідної культури, мови, національних свят і традицій.
Пошана до Конституції України.
Підтримка владних чинників у відстоюванні незалежності України та розбудові атрибутів державності.
Орієнтація власних зусиль на розбудову Української держави і розвиток народного господарства.
Прагнення побудувати справедливий державний лад.
Протидія антиукраїнській ідеології.
Готовність стати на бік народів, які борються за національну свободу.
Сприяння розвитку духовного життя українського народу.
Дбайливе ставлення до національних багатств, до рідної природи.
Увага до зміцнення здоров'я громадян України.
Основні громадянські вартості
Прагнення до соціальної гармонії.
Відстоювання соціальної і міжетнічної справедливості.
Культура соціальних і політичних стосунків.
Пошана до закону.
Рівність громадян перед законом.
Самовідповідальність людини.
Права людини - на життя, власну гідність, безпеку, приватну власність, рівність можливостей тощо.
Суверенітет особи.
Право на свободу думки, совісті, вибору конфесії, участі у по літичному житті, проведення зборів, самовираження тощо.
Готовність до захисту індивідуальних прав і свобод.
Обов'язки, що випливають із прав і свобод інших людей.
Пошана до національно-культурних вартостей інших народів.
Повага до демократичних виборів і демократично обраної влади.
Толерантне ставлення до чужих поглядів, якщо вони не суперечать абсолютним і національним вартостям.

Вартості сімейного життя

Подружня вірність.
Піклування про дітей.
Піклування про батьків і старших в сім'ї.
Пошана до предків, догляд за їхніми могилами.
Взаємна любов батьків.
Злагода і довіра між членами сім'ї.
Гармонія стосунків поколінь у сім'ї.
Демократизм відносин, повага до прав дитини і старших.
Відповідальність за інших членів сім'ї.
Допомога слабшим членам сім'ї.
Гармонія батьківського і материнського впливу у вихованні.
Спільність духовних інтересів членів сім'ї.
Здоровий спосіб життя, прихильність до спорту.
Культ праці, дбайливе ставлення до її продуктів.
Дотримання народних звичаїв, охорона традицій.
Гостинність.
Сімейна відкритість щодо суспільного життя.
Гігієна сімейного життя.
Багатодітність.
Вартості особистого життя
Орієнтація на пріоритет духовних вартостей.
Внутрішня свобода.
Особиста гідність.
Воля (самоконтроль, самодисципліна, енергія чину тощо).
Мудрість, розум, здоровий глузд.
Мужність, рішучість, героїзм.
Лагідність, доброзичливість.
Правдомовність.
Поміркованість (в їжі, статевих стосунках, висловлюванні, в товариськості тощо).
Урівноваженість в особистих і громадських справах.
Оптимізм, почуття гумору, життєрадісність, бадьорість.
Терпеливість.
Гармонія душі та зовнішньої поведінки.
Зовнішньоетична вихованість (звички, манери, гігієна та акуратність у побуті, відраза до лихослів'я тощо).
Підприємливість, старанність, ініціативність.
Працьовитість, цілеспрямованість, витривалість, наполегливість.
Самостійність (у мисленні, діяльності тощо).
Творча активність (розвинена уява, спостережливість, інтелект тощо).
Твердість слова, точність.
Самокритичність, почуття відповідальності.
Ощадливість (у засобах, дбайливе ставлення до свого і чужого часу).
Вміння мовчати і слухати інших.
Культ доброго імені, надійність у праці, партнерстві, у збереженні чужої таємниці тощо.
Шляхетність і відповідальність у стосунках з особою іншої статі.
Протидія згубним звичкам (алкоголізму, наркоманії, палінню тощо).
Щедрість, допомога хворим, слабшим, сиротам, захист знедолених.
Увага до власного здоров'я, заняття спортом.
Вдалий вибір поля діяльності та повноцінна самореалізація.
Розвиток естетичних смаків і творчих здібностей.
Турбота про охорону довкілля.

"Весела Абетка" - складова великого сайту "Українське життя в Севастополі".
Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ.