Ігри на уроках української мови

Ігри на уроках української мови можна використовувати в будь-якому класі при вивченні будь-якої теми, учитель проявляє тільки свою творчість.

 1. Гра “Знайдіть зайве слово”

Проведення гри

Давайте спробуємо згрупувати,поєднати, а потім записати слова. Це можуть бути антоніми,синоніми,омоніми, різноманітні орфограми, слова за будовою, самостійні та службові частини мови, різного типу словосполучення, різні за будовою речення тощо .

Завдання для гри можуть пропонуватися на картках, на дошці,на мультимедійній дошці або в усній формі. Але із запропонованого ряду завдань треба знайти, підкреслити,зафарбувати, викреслити або прибрати зайве слово, словосполучення, речення тощо та пояснити,чому.

Наприклад

Ходити, чимчикувати, жувати, швендяти, плентатись, пертися.

Золота осінь, міцних знань, йти в школу, смачна страва, сильний вітер.

 1. Гра “Мозаїка”

Проведення гри

Скласти мозаїку із складів, об’єднуючи їх у слова ;із слів, об’єднуючи їх у речення; із речень, утворюючи різного виду тексти ( оповідання, казки, есе тощо) .

Цей вид гри можна використовувати і під час вивчення частин мови, використовуючи ту чи іншу частину мови в ігрових ситуаціях.

Цю гру досить легко проводити і при вивченні різних видів орфограм, нанизуючи їх до того чи іншого слова.

Наприклад

Во -, ма-, ріл-, бар-, -да, -ту-, -ля, -нок, -ві-, мо-, жит-, -ре, -тя,-ся.

Осінь, справжня, наступила, ось.

Люблю, я, працювати, дуже, городі, на.

 1. Гра «Складалочка»

Проведення гри

Називаються слова,а учні усно або письмово повинні підібрати слово на певну орфограму: написання префіксів роз-,без-, через-; з-,с-; пре-, при-, прі-; написання частки не– з різними частинами мови; написання прислівників, тобто різних частин мови. Можна скласти із слів -речення, з простих речень-

складне речення( тобто складати за певними завданнями).

Наприклад

Смачно- пре-смачно, глибокий-не -глибокий, тихо-тихо-тихо, казати-сказати, хмарно-без-хмарно, казати-роз-казати.

 1. Гра «Виправ помилку» 

Проведення гри

На дошці, на мультимедійній дошці, на картках записані слова, речення або текст ( вони написані з помилками), їх необхідно списати, а, можливо,

розподілити за певними завданнями, виправивши помилки і пояснивши їх( можна назвати і правило).

Ця гра може проводитись і в усній формі.

Наприклад

Присмачний, шістнадцять, прирва, пів-яблука, пів’дня, пребігти.
Наступила золота осінь та надворі похолодало.

Жити Вітчизні служити.

 1. Гра “Знавці”

Проведення гри

Учнів класу можна поділити на декілька команд. Учитель розміщує на парті картки з питаннями ( або на мультимедійній дошці). Представники команд обирають картки із запитаннями, а після обдумування членами команд даються відповіді на запитання. Перемагає та команда, яка дає найбільше правильних відповідей.

Наприклад

Яка частина мови називається іменником?

Як пишеться частка не – з дієсловами?

Назвати винятки з правила спрощення в групах приголосних.

 1. Гра ” Подумай, не спіши”

Проведення гри

Для цієї гри можливо обрати і цікавих персонажів, і малюнки, і квіти, і казкових героїв, щоб вони нам допомагали міняти слово, додаючи або віднімаючи якусь одну букву,маючи на меті утворення нового слова.

До такої гри можна підходити творчо, допомагати можуть і учні ; вона може бути проведено усно, але краще письмово, так можна оцінити більше учнів.

Наприклад

Ворон-ворона, полка-палка, коза-козак, доза-коза, сон-соня.

 1. Гра “Мікрофон”

Проведення гри

Учні використовують уявний мікрофон і намагаються закінчити речення, які були запропоновані вчителем ( може бути правило, може бути творча робота).

Наприклад

Іменник – це самостійна частина мови…

Префікси роз-, без- пишуться…

Префікс с- пишеться…

 1. Гра “Інтерв’ю”

Проведення гри

Учні класу об’єднуються в пари. Розподіляються ролі: “кореспондент” і “респондент”, «учитель» і « учень» тощо. “Кореспондент” чи « учитель» складає по чотири запитання за темою уроку, а”респондент” чи « учень» відповідають на них. Потім учні міняються ролями. Оцінюються відповіді однокласників.

Наприклад

– Яка частина мови називається іменником ?

– Як пишеться частка не- з іменниками ?

– Які іменники відносяться до III відміни ?

– Які речення називаються односкладними ?

 1. Гра “Поети”

Проведення гри

До слів вірша учні добирають свою риму.

Наприклад

Зима казку нам …
Навкруги усе …

Землю снігом …
Малих діток …

 1. Гра « Ти — мені, я — тобі »

Проведення гри

Учні ставлять одне одному запитання, відповіді до яких підготували вдома. 1 → 2, а далі 2 → 1 ( запитання можуть бути із будь-якої теми)

Наприклад

Числівник – це …

Числівники поділяються …

Числівники 40, 90, 100 відмінюються…

 1. Гра “Чарівна паличка”

Проведення гри

Клас ділиться на дві команди. Проводиться гра швидко, учитель показує на когось, а той називає частину мови, частину слова, орфограму або ще щось на вимогу вчителя ( на вивчену тему) .

Наприклад

Парта – іменник,працювати- дієслово, п’ять- числівник.

Слово на написання префікса пре-, прислівник на написання через дефіс .

 1. Гра “Розвідники”

Проведення гри

На парті декілька речей, закриті папером ( тканиною ). На деякий час папір (тканина) забирається, учні розглядають предмети на столі, торкаються їх, рахують їхню кількість, а потім учитель закриває їх. Учні записують слова, які вони запам’ятали.

Наприклад

Щоденник, прізвище, шістнадцять, олівець, годинник, персні, майонез, клейонка.

 1. Гра «Хто більше»

Проведення гри

Записати якнайбільше слів на певні завдання : іменників чоловічого чи жіночого роду, на написання прислівників через дефіс чи разом, на написання частки не- з різними частинами мови,на написання ненаголошених голосних, на чергування приголосних, а спрощення приголосних (визначити певний час) тощо.

Наприклад

Тихо-тихо, пліч-о-пліч, де-не-де, по-новому, коли-не-коли.

Шістнадцять, студентський, туристський, хвастливий, випускний, компостний.

 1. Гра «Хто перший»

Проведення гри

Учитель ділить учнів класу на дві команди. Необхідно записати на дошці у дві колонки іменники, які треба поставити в певному відмінку,іменники певної відміни, дієслова доконаного і недоконаного виду, способи дієслів і т.д. Кожному учню необхідно записати по одному слову.

Наприклад

Виконати, заспівати, списав, полив, поїм, виконаємо, станцюємо-доконаний вид.

Лінія, парта, тітка, голова, межа, сестра, ікра- іменники I відміни.

 1. Гра «Ланцюжок»

Проведення гри              

Скласти ланцюжок певних слів (іменників I, II,ІІI чи IV відміни або прислівники,дієслів доконаного чи недоконаного виду тощо) так, щоб останній звук попереднього слова був першим звуком наступного слова .

Наприклад

Озеро, острів, віл, лак, коза, азот, тур, рак, корм, море тощо.

 1. Гра «Свої словосполучення»

Проведення гри

Учні повинні скласти словосполучення, поєднуючи іменники лівої колонки з прикметниками правої колонки ( або підібрати синоніми чи антоніми до запропонованих слів тощо). Утворені словосполучення записати в будь-якому порядку.

Наприклад

дошка                         цікаве

повідомлення           знайома

жінка                         важливе

слово                        шкільна

 1. Гра «А ти вмієш?»

Проведення гри

Написати твір-мініатюру, що складається лише з дієслів («Золота осінь») :похолодало, задощило, повіяло, полетіло. полетіло, посипало, одяглись, подивились тощо.)

Наприклад

Похолодало, повіяло,

Задощило, полетіло,

Посипало, полетіло,

Одяглись і подивились.

 1. Гра «Додай слово»

Проведення гри

До поданих іменників ( дієслів, числівників) дібрати прикметники( інші частини мови, які підходять), узгодивши їх .

Наприклад

Школа- експериментальна

Учениця- старанна

Осінь- золота

Рік- високосний

Навчання- довге

Працюють- старанно

п’ять- учнів

19.Гра «Виправ помилку»

Проведення гри

Кожен із цих рядків належить відомій українській поетесі. Виправити помилки. Знайти іменники, дієслова,займенники. Визначити їхні морфологічні ознаки.

«Ні честі ні мови ні згоди,

самі лише смутки і пні.

Коханий мій рідний народе

Ти збудешся врешті чи ні?»

(Ліна Костенко)

Наприклад

Іменники: честь, мова, згода…

Дієслова: збудешся…

Займенники: самі,ти…

20. Гра «Сила слова»

Проведення гри

Записати прислів’я, фразеологізми,де були б наявні числівники (дієслова, прислівники, частки тощо), визначити їхні морфологічні ознаки.

Наприклад

Намолоти сім мішків гречаної вовни. Семеро одного не ждуть. І один у полі воїн. Сім раз відмір, а раз відріж. Скорчитися в три погибелі. За тридев’ять земель.

Хто вранці плаче, той ввечері сміється. Хто рано встає, тому Бог подає.

 1. Гра «Підбери нове»

Проведення гри

Замінити неперехідні дієслова близькими за змістом перехідними; доконаний вид на недоконаний вид; минулий час на майбутній час ; іменники – на іменники – синоніми чи антоніми.

Наприклад

Виконав-зробив

Писав-напише

Говорить- розмовляє

22. Гра «Подумай»

Проведення гри

Знайти помилки та записати правильно словосполучення:

Наприклад

Приймати участь –

довести для відома –

займати місце-

зраджувати принципи –

23. Гра «Відгадай»

Проведення гри

Знайти слова, до складу яких входять займенники, числівники, прийменник тощо, визначити їхні морфологічні ознаки.

Наприклад

Превеликий, семибальний, всюдихід, день-другий.

24. Гра «Спіймай частину мови»

Проведення гри

Із прослуханих речень виписати іменники, дієслово, числівники, займенники тощо, визначити їхні морфологічні ознаки:

 1. Сонце незабаром зовсім зайшло за обрій.
 2. У вересні зацвітають гарні осінні гладіолуси.
 3. У лісочку ми побачили одного малесенького їжачка.

Наприклад

Іменники: сонце, обрій,гладіолуси, вересень, лісочок, їжачок

Дієслово: зайшло, зацвітають, побачили

Числівники: одного

Займенники: ми.

 1. Гра Продовжи ряд»

Проведення гри

Дібрати до прислівників синоніми, утворити, де можливо, ступені порівняння: радісно, крадькома, казково, яскраво.

Наприклад

Чудово– прекрасно, чудесно, незрівнянно, блискуче .
Уміло – вправно, майстерно .

 1. Гра « Іменники на одну букву»

Проведення гри

Учням потрібно підібрати якнайбільше іменників (дієслів, прислівників тощо) на одну букву.

Наприклад

Ананас, абрикос, айстра, акустика, азимут, аркуш, акація.

Банан, барбарис, бузина, букет, борщ, береза, баклан.

 1. Гра «Хто перший»

Проведення гри

Дібрати і записати 5 власних іменників (можна конкретно гори або ріки тощо) у зошит. Переможцем вважається той, хто першим правильно виконає завдання.

Наприклад

Африка, Париж, Вена, Карпати, Китай, Куба, США.

 28. Гра «Хто швидше?»

Проведення гри

Учням необхідно переставити склади в слові та записати отримані слова,розділивши їх на склади.

Наприклад
Рано -но-ра
насос- сос -на
наша- ша-на
лапа- пи -ла
товар-вар -то
наказ-каз -на
кабан- бан –ка

 1. Гра » Доповни слово»

Проведення гри

Називається частина слова і кидає м’яч. Учень повинен впіймати м’яч та доповнити слово.
У ролі ведучого може бути вчитель або учень.
Наприклад

Мо-ре, вік-но, знан-ня, за-тока, річ-ка.

 1. Гра « Продовж ланцюжок»

Проведення гри

Учням пропонуються іменники ( власні слова), а вони повинні підібрати власні іменники,щоб починалися вони на останню букву попереднього слова. Виграє той учень, котрий напише більше слів за визначений час.

Наприклад

Полтава – Амстердам, Моршин, Ніжин, Норильськ, Канів.

Харків – Варшава, Архангельськ, Київ, Воронеж, Житомир.

Автор: учитель української мови і літератури Скоблей Лідія Степанівна

"Весела Абетка" - складова великого сайту "Українське життя в Севастополі".
Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ.