Ой, яка чудова українська мова!
Прізвище:
Ім'я:
Навчальний заклад:
Для проходження тесту, Bам необхідно заповнити всі поля, а також відповісти на всі питання.

«Ой, яка чудова українська мова!-2010»

Питання севастопольського експрес-турніру «Ой, яка чудова українська мова!», присвяченого Дню української писемності й мови 2010 p.
1) Скільки слів вміщено в останньому виданні «Великого тлумачного словника сучасної української мови»?






2) Кого з письменників називають українським Гомером?






3) Як називається художній засіб, заснований на поєднанні, здавалося б, несумісних слів і понять, створюючи ефект смислового парадоксу?






4) Яке чергування не властиве жодній слов'янській мові, крім українській?




5) За книжку «Інкрустації», видану італійською мовою, авторці присуджено міжнародну премію Франческо Петрарки. Назвіть її.






6) Хто з майбутніх письменників з 5 класу гімназії заробляв гроші і витрачав їх на книжки і до закінчення навчання зібрав власну бібліотеку з 500 томів?






7) Словник мови прозових творів Тараса Шевченка охоплює 20 000 слів, а скільки поетичних?






8) На захист цієї людини Андрій Сахаров написав такі рядки: «Я закликаю поетів і письменників у всьому світі, моїх колег-учених, Міжнародну Амністію, всіх, кому дорога людська гідність і справедливість, виступити на захист…». Як звали цю людину?






9) Іменем якої української письменниці було названо комету, відкриту в 1985 році вченими Кримської астрофізичної обсерваторії?






10) У якому році було надруковано перший український словник, який видав письменник й богослов родом із Галичини Лаврентій Зизаній?





11) Яке сполучення слів вжито правильно?





12) Скільки абеток зібрано на сайті «Весела абетка» http://abetka.ukrlife.org/






13) Як називається «очищення», «просвітлення» людської душі під впливом страждань?






14) Яка літера-чужоземка щасливо прижилася в нашій абетці з часів прийняття християнства?







"Весела Абетка" - складова великого сайту "Українське життя в Севастополі".
Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ.